fbpx
Skip to content Skip to footer

Hükümler ve koşullar

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesine hoş geldiniz! 

İşbu kullanım koşulları, http://bilet.emaarakvaryum.com uzantılı web sitesindeki (Site) hizmetlerden faydalanılarak etkinlik biletleri satın alınabilmesi için gereken kuralları düzenlemektedir. Site’yi ziyaret ederek veya kullanarak, bu Koşulların tarafınızca okunduğu, içeriğinin anlaşıldığı, Koşullara ve Site ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranılacağı açıkça kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır. Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. veya http://bilet.emaarakvaryum.com (ikisi birlikte “Emaar Akvaryum” olarak anılacaktır), herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede yayımlanmakla yürürlüğe girer.

Hükümleri:

1. Sitenin içeriği ve yazılımı, Emaar Akvaryum’a ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır.

2. Online biletler diğer indirim, kampanya ve özel fiyatlar ile birleştirilemez. Çocuk biletleri 14 yaşına kadar olan ziyaretçiler için geçerlidir. 14 yaşından küçüklere en az bir yetişkin (18 yaş ve üzeri) refakat etmelidir. İmtiyazlı biletler (öğrenci/öğretmen/65 yaş ve üzeri) için resepsiyonda ilgili kimlik kartının ibraz edilmesi gerekir. Aile paketi anne, baba ve 14 yaşa kadar 2 çocuk için geçerlidir.  “Aile paketi ilave çocuk” bileti aile paketinden bağımsız olarak kullanılamaz. Yıllık üyelik kartları isme özeldir, bir başkasına devredilemez. Bu şartlar Emaar Akvaryum tarafından her zaman değiştirilebilir.

3. Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, Siteden, etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme, bilet (veya başka ürünler – merchandise) satın alma ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, Emaar Akvaryum tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

4. Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda Emaar Akvaryum ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veritabanlarını, katalogları ve listeleri ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, sair bir tasarrufa konu etmeyeceğinizi, Emaar Akvaryum ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Emaar Akvaryum, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Emaar Akvaryum’a herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili Kullanıcılar Emaar Akvaryum’un her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. Sitemizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, Emaar Akvaryum’un yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanılması yasaktır. Emaar Akvaryum’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

6. Yetkisiz bilet satışı, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

7. Emaar Akvaryum’u, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin Emaar Akvaryum’a bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da Emaar Akvaryum’un durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.

8. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Emaar Akvaryum, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz., Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek Emaar Akvaryum ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinizeait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile Emaar Akvaryum’dan rücuen herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında Emaar Akvaryum’a yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

9. Emaar Akvaryum, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Emaar Akvaryum, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad vermemektedir. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. Emaar Akvaryum, siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Emaar Akvaryum, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Emaar Akvaryum sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Emaar Akvaryum, sitenin kullanılmasından ya da Emaar Akvaryum hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

10. Emaar Akvaryum; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Emaar Akvaryum kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Emaar Akvaryum hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarızdan dolayı hiç bir şekilde sorumlu değildir. Emaar Akvaryum; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

11. Emaar Akvaryum’un sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve Emaar Akvaryum’un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

12. Emaar Akvaryum, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Emaar Akvaryum, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

13. Emaar Akvaryum, Site üzerinden, Emaar Akvaryum’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu ‘link’ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Emaar Akvaryum’un herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

14. Emaar Akvaryum, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Emaar Akvaryum’un kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15. İşbu Kullanım Koşulları, Emaar Akvaryum Satış Politikasını ve Beyanı’nı da kapsamakta olup, sitemizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Satış Politikası ve Gizlilik Beyanı hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

16. Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

17. Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Emaar Akvaryum Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.